Pridobili ekološki certifikat IKC UM Maribor


Za vse naše izdelke smo pridobili certifikat za ekološko kozmetiko pri IKC Inštitutu za kontrolo in certifikacijo UM (IKC UM Maribor) z izjemo osvežilcev zraka, ki jih ne moremo certificirati, saj niso kozmetični izdelek (so pa vseeno iz ekoloških sestavin, ki jih tudi sicer uporabljamo za naše ostale izdelke). Na etiketah certifikat označuje logotip ekološka kozmetika.

“Skladno z zahtevami standarda, certificirani ekološki kozmetični proizvodi vsebujejo najmanj 95% naravnih sestavin, od katerih mora najmanj 95% sestavin kmetijskega porekla izhajati iz certificirane ekološke pridelave (Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 ali drugimi primerljivimi standardi) in največ 5% sestavin sintetičnega izvora, katerih nabor je omejen in predpisan s standardom. Prav tako je s standardom določen tudi minimalni delež ekoloških sestavin v končnem kozmetičnem proizvodu.”

Z veseljem sporočamo, da omenjene kriterije presegamo, saj je vsa naša kozmetika 100% naravna in vsaj 98% ekološka.